Art & Paraula, espai de formació en mediació literària, ofereix cursos i itineraris formatius per a persones amb interessos per la literatura, la narració oral, l’art o la creació, tant en l’àmbit professional (mestres, bibliotecaris, monitors de lleure, etc.) com privat (famílies i gent amb curiositat vers la mediació literària).

Els cursos tenen per objectiu dotar als mediadors de coneixement literari, metodologies de treball, recursos pedagògics i de les eines concretes necessàries per poder desenvolupar-se com a mediador.

28 cursos que podeu fer al vostre aire o englobats en itineraris formatius segons interessos, àmbits professionals o temàtiques. Realitzar un itinerari sencer implica, a part d’una rebaixa en el preu individual dels cursos, el reconeixement amb un certificat en Mediació Literària expedit per Tantàgora. Cada itinerari es complementa amb un curs a escollir d’entre els Cursos Transversals, que ofereixen coneixement literari per poder ser un bon mediador literari.Itineraris en Mediació literària:

• A L’escola
• A La biblioteca
• Literatura i adolescents
• Literatura i acció social
• Creació
• Eines de la Narració Oral
• Transversals
• Jornades Familiars


La paraula mediació (segons el DIEC) vol dir “acció de qui intervé entre dues o més persones per posar-les d’acord”. Quan a aquest terme del lèxic comú hi afegim un adjectiu i formem mediació literària entenem que ens estem referint a l’acció o accions que, generades de manera espontània o organitzada, posen en contacte (o en relació) els individus amb la literatura (de l’oral a la visual –escrita o en imatges–, de l’anònima a la d’autor, de la nova a la vella, de la popular a la culta).
Mitjançant la mediació literària ajudem a desenvolupar el gust per la llengua i la literatura, ens introduïm en el vastíssim món cultural, tot endinsant-nos en un conjunt de significats, de referents ètics i estètics que aniran bastint, a poc a poc, el nostre propi edifici emocional i el del grup amb qui compartim espai, activitat i vida.
Un dels elements primordials per a una bona mediació literària és que hi hagi mediadors (siguin professionals o casolans, que de tot hi ha) sincers, ben formats, honestos amb la tasca que fan, compromesos amb la llengua, literatura i la cultura que l’ha feta possible. Però no n’hi ha prou amb això, ens cal un coixí social sensible a aquestes qüestions, sensibilitat que no creixerà del no res, sinó de l’esforç dels individus, però també de la implicació de les institucions civils o polítiques