ARTS ESCÈNIQUES COM A MEDIACIÓ LITERÀRIA

A partir de la idea que el teatre i la dansa són arts eminentment col·lectives reflexionarem sobre els binomis: teatre – ciutat i teatre – poder. Per a poder-ho fer, passejarem per diferents exemples històrics i actuals: Sòfocles, Shakespeare, Lope de Vega, Strindberg, Brecht, Lorca, Boal, Mnouchkine, Mayorga, etc. Són maneres totalment diferents de vincular el teatre i la ciutat i el teatre i el poder, i alhora tot són propostes artístiques que posaren en entredit aquestes relacions. La segona part del curs analitzarem exemples contemporanis de projectes d’arts escèniques que treballen amb col·lectius socials determinats: presons, adolescents o diversitats funcionals. Sempre a la llum dels conceptes i exemples discutits anteriorment.


Maria Canelles (Creació, coordinació i dinamització d’itineraris
literaris teatralitats a Els Pirates Teatre)

21 i 28 de maig i 4 juny (18h00-20h00)

55€   Consulta aquí els descomptes

Docents, monitors de lleure, bibliotecaris, altres interessats

CONEIXEMENTS LITERARIS ( CL )

INSCRIU-TE

Art&Paraula es reserva el dret de suspendre els tallers i/o cursos que no tinguin 
un mínim de persones inscrites. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.